Xenotilapia ochrogenys

 

 

Aktuel variant:

Fanges søen rundt – dog Zambia undtaget hvor varianten benævnes ”ochrogenys ndole” som selvstændig art – dennes rigtige navn er Xenotilapia singularis.

 

 

I naturen:

I naturen lever denne Xenotilapia i de lavere vand masser på sandområderne omkring overgangszonen, den færdes i grupper som man mener dannes allerede i det sekund hvor mundrugende hunner spytter i fællesskab – disse altså solitære grupper på omkring  30 voksne individer holder således sammen indtil deres korte liv ophører efter ca. 3 år. Kun i yngle sæsonen (der ligger i regn sæsonen) farver hannerne op, udenfor sæsonen er hannerne grålige som hunnerne for at kamuflere sig på sandbunden.

I akvariet:

I akvariet holdes X. ochrogenys bedst i flok, det kan som med en del af de andre Xenotilapia arter blive nødvendigt at regulere antallet af hanner for at få en rolig avlsflok. Igen stilles optimale krav til filtrering og vandkvalitet – dette gælder alle Xenotilapia typer.

Akvarie størrelse:

325 ltr. bør være et minimum til en mindre voksen grupper – 530 og opefter er at foretrække. Kan fint holdes med andre rolige arter, er ikke i den sarte ende af skalaen hvad angår Tanganyika sandsild.

Føde:

Sorte myg, hvide myg, artemia, cyclops, daphnia.