Xenotilapia nigrolabiata "Chituta"

 

 

 

Aktuel variant:

”Chituta” – denne fangstvariant kaldes populært ”Red princess”. X. nigrolabiata findes søen rundt, men kun denne Chituta variant samt en anden stort set ens farvetegnet variant der fanges ca. 40 km. fra Chituta (kaldet fireline) er indtil videre (i skrivende stund August 2011) de eneste varianter der er tilgængelige for akvarister. Det bliver spændende at se om feks. den mere gule variant fra Kipili, og andre spændende farve varianter dukker op hos grossisterne med tiden. Om disse andre varianter er lidt mindre sarte at holde må tiden også vise. Det er for nørderne et større mysterium hvad den store blodrøde plet i rygfinnen gør godt for, da den røde del af farvespektret ikke kan se på de dybder overhovedet – så måske” vandrer” denne variant fra Chituta på lavere vand i perioder, måske i yngle perioden som det også ses med andre dybere levende Xenotilapis feks. X. caudafasciatus.

I naturen:

En af Tanganyika søens dybere levende typer, denne variant af nigolabiata findes hvor Chitutas 90 graders stejle klippevæg møder mudderbunden omkring de 45 meters dybde, hvor langt mudderbunden går ud fra klippen ved jeg ikke, men bunden bliver langsomt dybere ned til omkring de 60 meter. X. nigrolabiata er hunlig mundruger. Den fouragerer over mudderbunden hvor den spiser invertebrater, insektlarver og lignende.

I akvariet:

Denne vel nok smukkeste af alle sandciklider fra Tanganyika søen er måske også den sværeste af alle sandcikliderne at holde, den ligger i hvert fald i den svære ende af skalaen. Den kan absolut ikke anbefales til akvarister der ikke er temmelig rutinerede eller akvarister der ikke dagligt bruger tid på at nærstudere sine cikliders adfærd da den ikke viser de store tegn på stress hvis dette indfinder sig. Hvis den er stresset (og der ikke bliver foretaget korrigerende handlinger) vil den efter en kortere eller længere periode bukke under. Under naturlige forhold lever den under lys svage forhold, derfor også de store øjne, men den vænner sig nemt til almindelig akvarie belysning. Jeg holder selv arten under dæmpet belysning men dette kræver at der ikke er en stærkere lyskilde bag ”tilskuren af akvariet” da dette vil resultere i at fisken kan se skyggen udenfor akvariet og derfor stresse. Så det er altså bedre med almindelig belysning hvis akvariet står i et almindeligt oplyst rum. Vandkvaliteten skal være i top konstant, det samme skal filtreringen og der bør ikke være voldsom høj cirkulation i akvariet da arten er meget forsigtig i sin fødesøgning, dvs. føden skal kunne ligge sig på bunden og ikke bare suse i filteret.

Det største eksemplar jeg har set var omkring 13 cm. stort, det var en gammel VF han – men der skal fodres godt, samt være en konstant lav nitrat værdi hvis de skal nå den størrelse. 9 – 11 cm. individer ses nok mest normalt.

Vi vil ikke anbefale at holde denne ciklide i grupper mindre end 6 individer – gruppen bør bestå af få hanner og resten hunner, det kan blive nødvendigt at regulere bestanden af hanner i fasen hvorfra ungfisk bliver seksuelt aktive og mere territoriale. Selvom det er en særdeles rolig ciklide kan den dominerende han godt være efter den/de mindre dominerende hanner. Et absolut spændende bekendtskab der dog kræver meget fred og ro af omgivelserne på begge sider af akvarie ruden. Vi anbefaler at man ikke at holde arten med andre arter overhovedet da dette ville kunne resultere i stress hos nigrolabiataen, dog har vi set eksempler hvor det har fungeret med andre rolige med beboere.

Akvariet dekoreres med fint sand, et lag på 4-5 cm. er fint – samt få store sten let spredt i hele akvariet. En stor hammerslået cryptocryne kan også fint indgå i interiøret selvom disse selvsagt ikke findes i den naturlige biotop, men denne kan have en beroligende effekt på fiskene.

Akvarie størrelse:

En flok unger (feks. 10 stk.) der er under opfodring kræver ikke meget plads – 250 ltr. er nok. Og en flok ungfisk feks. 8 stk. på 8 – 10 cm. kan trives i et 325 ltr. – men 500 ltr. er bedere, når fiskene når mere end de 10 cm. bør de have 720 ltr. til rådighed hvis flokken tæller mere end 1 han.

Føde:

Tørfoder af god kvalitet, sorte myg, hvide myg, ciclops, artemia, daphnia.