Xenotilapia sp. kilesa

 

 

 

Denne variant fanges på strækningen mellem Kavalla og Kalemie som det eneste sted i søen. Dens gule kindparti samt det flotte blå/grønne farvespil hen over ryggen og især i hen over hovedet gør arten særdeles attraktiv for akvarister verden over. X. sp. kilesa er vel nok den mest solgte/populære sand ciklide fra Tanganyika søen overhovedet.

I naturen:

Arten lever på det helt lave vand i yngle sæsonen hvor store flokke af hanner indtager store arealer af sandbunden og bombarderer denne med sandreder. Hunnerne svømmer rundt i store stimer i nærheden af rederne. Disse reder består af en tallerken formet fordybning i sandet, der er pyntet med 7 – 9 små bunker sand pænt fordelt rundt i kanten – og hvis der er nok plads kan man nogle gange observere endnu en ring af sand bunker længere væk fra centrum af reden. Udenfor yngle sæsonen lever arten på dybder mellem 5 meter og 50 meter vand. Arten ernærer sig af invertebrater som den finder i sandet, disse sies gennem gællerne. X. sp. Kilesa er hunlig mundruger, hunnerne danner store ”ruge grupper” og ynglen slippes samtidig på lavt vand for at øge chancerne for overlevelse.

 

I akvariet:

 

Igen en forholdsvis nem sand ciklide at holde efter den er akklimatiseret. I akvariet falder den nemt til hvis der er fred og ro – dvs. hvis ikke der er andre arter tilstede som er mere dominerende.  Akvariet dekoreres med fint sand samt nogle enkelte sten. Også i akvariet består hannernes reder af en lille sandgrube i midten (hvor selve legen foregår) - rundt om gruben dekorerer E. sp. Kilesa normalt med 7 sandbunker pænt fordelt (nogle gange flere, nogle gange færre), Er akvariet stort nok kan de også finde på at lave en ring mere ude i en større diameter-  igen bestående af små sand bunker. Denne arts reder er bestemt blandt de mest fascinerende blandt alle Tanganyika søens ciklider.

 

Anvendelige fødeemner:

Artemia, daphnia, cyclops, sorte myg, hvide myg, flagfoder.

 

Akvarie størrelse (vejledende, kan variere fra fisk til fisk):

Et akvarium på 250 ltr. kan fint fungere til en mindre flok fisk (6-8 stk.), men efterhånden som de vokser til fuld størrelse (12-15 cm.) vil pladsen blive for trang, og 325 ltr. vil være et must. Ved en større flok vil 500 ltr. blive et minimum. I en sådan flok er der altid liv og glade dage, og flere hanner vil altid stå med knald på farverne i deres reder (hvis ellers vand kvaliteten er i orden).