Triglachromis otostigma

 

 

 

I naturen:

I Lake Tanganyika lever Triglachromis otostigma på enten større dybder hvor bunden består af geleagtig mudder, eller på lavt vandede områder i nærheden af flod udmundinger men igen kun på mudret bund. T. otostigma benytter mudderbunden til at grave rør formede huller, normalt graves flere huller i en afstand af ca. 50 cm. fra hinanden, disse er sammenhængende således at de danner flugtveje. Flere familier er observeret i samme område hvor hule komplekserne dog ligger med et par meters mellemrum. I naturen fouragerer Triglachromis tæt hen over bunden hvor den med sine fint følende bug finner lokaliserer små føde emner som den så skovler op ad mudderet med sin store mund. Undersøgelser af den (2 ½ gange kropslængde) lange tarm har afsløret at den også æder en del mudder. Arten er biparental mundruger, og når en maksimal længde på ca. 10 cm. Arten kan dog bliver en anelse større i akvarier når der er tale om gamle eksemplarer, disse får desuden ”hængemule” med tiden således at det ser ud som om de ruger æg.

I akvariet:

I akvariet kan man med fordel starte med en mindre gruppe individer (6 – 8 stk.) – når et par eller 2 par har isoleret sig fra resten af flokken kan man med fordel fjerne disse hvis man holder fisken med opdræt for øje. Akvariets størrelse afgør om der er plads til 2 avlsar eller kun 1. T. Otostigma er forholdsvis rolig men der kan godt forekomme territoriale kampe. T. otostigma kan godt lide dæmpet belysning samt ikke alt for voldsom cirkulation. Arten kan fint holdes med langt de fleste andre arter fra søen, men de kræver meget fred og ro hvis de skal reproducere sig.

Akvariets størrelse kan være svært at sige noget generelt om, men i opdræts øjemed er det ikke tilrådeligt at holde et voksent par i mindre end 250 ltr. – 325 og opefter vil være at foretrække. 2 voksne par eller flere bør have min. 500 ltr. til rådighed hvis de hver især skal have en mulighed for at føle sig på tilpas afstand af de andre beboere.

Anvendelige føde emner:

 Tørfoder, sorte myg, hvide myg, artemia, cyclops, mysis, krill, daphnia, muslinger (fint hakket).