Eretmodus cyanosticus

 

 

 

I naturen:

Arten findes på klippekysten og i overgangszonen hvor den fouragerer i de allerøverste til tider noget turbulente vandmasser. Den ernærer sig af tråd algerne der gror på stenene (samt de små organismer der lever heri). Eretmodus har et helt særligt udviklet tandsæt der gør det muligt for den at skrabe algerne af. Arten har biparental yngelpleje.

 

I akvariet:

Arten trives godt som par men kan også holdes i mindre grupper hvis der er nok af plads og gemmesteder. Akvariet bør dekoreres med store mængder af sten. Hånd store til håndbold store sten er fortrinlige og bør doseres i store mængder. Det er en ret fascinerende art at følge når de deles om yngelplejen, overdragelsen af fiskelarverne går temmelig hurtig og begge forældre er meget opmærksomme under overdragelsen.

 

Anvendelige føde emner:

 

Arten bør kun fodres med grønne flager i små mængder (gerne 2-3 gange dagligt men med flere timers mellemrum) eller med den såkaldte rejemix - dog kun rejemix (grøntmix er vel et bedre navn) der er lavet helt uden kød feks. af ærter, spinat eller lign.

 

Akvarie størrelse (vejledende, kan variere fra fisk til fisk):

Akvariets størrelse starter ved 100 ltr til et par og 250 ltr ved en lille flok, men som sagt er det vigtigt at der er masser af huler og gemme steder især hvis man holder arten i flok. Hannerne kan være noget genstridige overfor hinanden.