Cyprichromis zonatus

 

 

 

I naturen:

I søen forekommer zonatus i det åbne vand men altid i umiddelbar nærhed af klippekysten. De går på dybder mellem 20 og 40 meter dvs. forholdsvis dybt og ernærer sig af zooplankton. 

 

I akvariet:

I akvariet trives zonatus bedst i flok, flokken bør tælle mindst 8 individer, dels for at få fuldt udbytte af deres flok instinkt, og dels for at fordele aggressionerne på alle flokkens individer. Hannerne indtager hver et forholdsvis stort tredimensionelt territorium ligesom de gør det i naturen, derfor bør fisken have mere plads end dens størrelse umiddelbart ligger op til. Hannerne kan godt virke lettere aggressive på hinanden, men de skader dog sjældent hinanden under deres evige afpudsning af revir grænserne.

 

Anvendelige fødeemner:

Artemia, daphnia, cyclops, flager.

 

Akvarie størrelse (vejledende, kan variere fra fisk til fisk):

Ved en mindre flok kan et 325 ltr. fint anvendes hvis der er meget svømmeplads, mindre akvarier kan resultere i tab af fisk grundet den stress de vil udsætte hinanden for under de trange forhold. Et akvarium på 400 – 500 ltr. fungerer mere optimalt, her vil en flok også nemt kunne tælle 15 + individer uden problemer.