Callochromis pleurospilus

 

 

I naturen:

En fin lille sand ciklide der lever i overgangs zonen på lavt vand, den ses aldrig over ren sandbund men altid i nærheden af klipperne. På det lave vand ernærer den sig af Invertebrater som den finder ved at filtrere sandet samt af de småpartikler sandet indeholder. Arten er hunlig mundruger.

I akvariet:

Under akvaristiske forhold er den knap så territorial som C. macrops og C. melanostigma og det er muligt at holde flere hanner sammen hvis indretningen indbyder til territorial opdeling. Hannerne bygger små sandreder for at imponere hunnerne, disse reder varierer i størrelse alt efter hvor meget plads der er til rådighed. Dog når disse reder ikke op i den samme store diameter som feks. nogle af Xenotilapia arternes reder.  Arten er mulig at holde i både et akvarium med kødædende ciklider men også i et med plante/alge ædende arter. I sidst nævnte bør den fodres med cyclops jævnligt for at holde krop på hunnerne, det er dog ikke den 100% optimale løsning. Arten fungerer bedst i små eller større grupper da hunnerne her kan deles om hannens til tider lidt påtrængende adfærd. Arten når i akvariet maximalt 10 cm. For hannens vedkommende og 6 - 7 cm. For hunnens … men de ses sjældent i de størrelser. Fisk på omkring 7/5 cm. Er oftest set i akvarie sammenhæng.

 

Anvendelige fødeemner:

Artemia, sorte myg, hvide myg, daphnia, cyclops, rejer, flagfoder.

 

Akvarie størrelse (vejledende, kan variere fra fisk til fisk):

Min. 250 ltr. for 1,2 – 1,5 og helst større ved flere hanner.