Xenotilapia melanogenys

 

 

 

I naturen:

Arten lever på det helt lave vand i yngle sæsonen hvor store flokke af hanner indtager store arealer af sandbunden og bombarderer denne med sandreder. Hunnerne svømmer rundt i store stimer i nærheden af rederne. Dette fænomen (med de flere hundreder side ved side) skulle efter sigende være et syn for guder, og arten er af den grund også en af Ad konings favoritter blandt alle verdens ciklider. Udenfor yngle sæsonen lever arten på dybder mellem 5 meter og 50 meters dybde. Arten ernærer sig af invertebrater fra sandet der sies gennem gællerne. Enantiopus er hunlig mundruger, når hunner er klar til at slippe deres yngel søger de ind på helt lavt vand i samlet flok og slipper ynglen.

Varianten fra Burundi er kendetegnet ved den gul/orange plamage hannerne har på ”kinderne” når farver ud, desuden har de sorte læber og en smuk dyb blå farve hen over ryggen.

 

I akvariet:

 

Enantiopus er en forholdsvis nem sandciklide efter den er afklimatiseret. I akvariet falder den nemt til hvis der er fred og ro – dvs. hvis ikke der er andre arter tilstede der er mere dominerende.  Akvariet dekoreres med fint sand samt nogle enkelte sten. De forskellige geografiske varianter af E. melanogenys har udviklet forskellig redebygning der varierer fra ”runde tallerkner” til møllehjuls agtige reder. Det er så vidt os bekendt endnu ikke kortlagt hvor mange forskellige rede typer der er inden for de forskellige fangstvarianter (ligger du inde med information om en bestemt fangstvariants rede struktur er du meget velkommen til at sende en mail med oplysninger til os da det kunne være spændende at kortlægge, helst med billeder som dokumentation, det er selvfølgelig vigtigt at du er 99 % sikker på fangstvarianten).  Denne arts reder er blandt de mest spændende af sand cikliderne fra Tanganyika søen.

 

Anvendelige fødeemner:

Artemia, daphnia, cyclops, sorte myg, hvide myg, krill, flager.

 

Akvarie størrelse (vejledende, kan variere fra fisk til fisk):

Et akvarium på 250 ltr. kan fint fungere til en mindre flok fisk (6-8 stk.), men efterhånden som de vokser til fuld størrelse (12-16 cm.) vil pladsen blive for trang, og 325 ltr. vil være et must. Ved en større flok vil 500 ltr. blive et minimum, i en sådan flok er der altid gang i den – og flere hanner vil konstant farve ud.